top of page

Siartiau Dosbarth

Class_Charts.png

Mae Siartiau Dosbarth yn gymhwysiad ar-lein sy'n galluogi myfyrwyr, rhieni a staff i gymryd rhan mewn dysgu. Mae'r cais yn caniatáu i fyfyrwyr weld eu hamserlen, unrhyw set gwaith cartref a'r adnoddau ategol sy'n gysylltiedig ag ef.  Mae hyn yn caniatáu iddynt gymryd perchnogaeth o'u dysgu.  Gall myfyrwyr hefyd weld sylwadau cadarnhaol a negyddol ar unwaith o wersi penodol.   

Gall rhieni hefyd gyrchu'r cais i fonitro cyflwyniad gwaith cartref yn hawdd, dathlu cyflawniad a monitro unrhyw bwyntiau ymddygiad negyddol neu ddaliadau

Cliciwch ar y canlynol i gael mwy o wybodaeth am Siartiau Dosbarth;

 

Canllaw Cychwyn Cyflym i Rieni

Canllaw Cychwyn Cyflym i Fyfyrwyr

www.classcharts.com

Mewngofnodi Myfyrwyr 

bottom of page